md-medicaldata


Go to content

Main menu:

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
61
MD : Medical Data : medicinska revija = medical review / glavni i odgovorni urednik Dušan Lalošević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zemun : Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija ; Novi Sad : Pasterovo društvo, 2009- (Beograd : Scripta Internacional). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.md-medicaldata.com. - Tri puta godišnje.

ISSN 1821-1585 = MD. Medical Data
COBISS.SR-ID 158558988


Redakcija/Redaction

 

 

MD MEDICAL DATA

 

ISSN 1821-1585

Časopis izlazi tri puta godišnje

 

IZDAVAČKI SAVET/ EDITORIAL ADVISORY BOARD

- Akademik/Academician Vladimir Kanjuh, SANU, AMN-SLD

- Prof. dr sc. med. Petar Spasić, AMN-SLD

 

REDAKCIJA/ EDITORIAL BOARD

- Glavni i odgovorni urednik/ Editor-in-Chief: Prof. dr Dušan Lalošević, AMN SLD (Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva)

- Operativni urednik/Technical Editor: Dragan Stojković, “Most Art Jugoslavija”

Pomoćnici glavnog i odgovornog urednika/Associate Editor-in-Chief

- Doc. dr Jelena Zvekić-Svorcan, za kliničku medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
- Doc. dr Dejan Miljković, za laboratorijsku medicinu, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
- Prof. dr Snežana B. Đordević, za vojnu medicinu, farmaciju i toksikologiju, Vojnomedicinska akademija, Univerzitet odbrane, Beograd

 

UREĐIVACKI ODBOR/EDITORIAL BOARD

 

-Prof. dr Jelena Amidžić, Medicinski fakultet Novi Sad

-Prof. dr Mirjana Aranđelović, Medicinski fakultet Niš

 

-Prof. dr Vasil Naskov Atanasov, MSci, PhD, Mil.Med. Acad. Sofia, Bulgaria

-Prof. dr Sladana Babić, Medicinski fakultet Beograd

 

- N. sav. dr sci. med. Gordana Bogdanović, AMN-SLD, Novi Sad

- Prof. dr Ivan Čapo, Medicinski fakultet Novi Sad

 

-Prof. dr Sinisa Dovat, MD, PhD, Penn State College of Medicine, Hershey, PA, USA

 

- Prim. dr sci. med. Goran Đenadić, Opšta bolnica Zrenjanin

-  Prof. dr Ljubica Ðukanović, AMN-SLD, Beograd

 

- Prof. dr Vera Jerant-Patić, AMN-SLD, Novi Sad

- Prof.dr Dragan Jovanović, Beograd

 

- Prof. dr Nebojša Jović, AMN-SLD, Beograd

- Prof. dr Ðorđe Karadaglić, AMN-SLD, Beograd

 

- Prof. dr Rastislava Krasnik, Medicinski fakultet Novi Sad

- Prof. dr Nada Kuljić-Kapulica, Beograd

 

- N. sav. dr sci. med. Zorica A. Lepšanović, Beograd

- Prof. dr Zvonko Magić, AMN-SLD, Beograd

- Prof. dr Pavle Milenković, AMN-SLD, Beograd

 

- Prof. dr Olivera Miljanović, Podgorica, Crna Gora

- Prof. dr Maja Nikolić, Medicinski fakultet Niš

 

- Akademik prof. dr Krešimir Pavelić, Pula, Hrvatska

- Prof. dr Jovan Popović, AMN-SLD, Novi Sad

 

-Doc. dr Milan Popović, Medicinski fakultet Novi Sad

- Prof. dr Dejan Raković, Beograd

 

- Prof. dr Slobodan Savić, Beograd

- Prof.dr Vesna Spasić-Jokić, Novi Sad

 

- Prof. dr Dušan Stefanović, Beograd

- Prof.dr Dragana Tegeltija, Medicinski fakultet Novi Sad

 

- Prof. dr Gordana Teofilovski Parapid, Beograd

-Prof. dr Sandra Trivunić Dajko, Medicinski fakultet Novi Sad

 

- Prof. dr Igor Veselinović, Medicinski fakultet Novi Sad

-Doc. dr Mirjana Stojšić, Medicinski fakultet Novi Sad

 

- Prof. dr Marija Zdravković, Medicinski fakultet Beograd

-Prof. dr Mirjana Živojinov, Medicinski fakultet Novi Sad

 

Recenzenti / Reviewers

Avani Amin – India
Gordana Anđelić
Gordana Bogdanović
Bogdan Bošković
Jovan Bukelić
Ivan Capo
Irena Ćosić – Australia
Snežana Đorđević
Ljubica Djukanović
Ljiljana Djukanović - Portugal
Branislava Ilincić
Janko Janković
Slavenka Janković
Malina Jordanova – Bulgaria
Dragan Jovanović
Miloš Jovanović
Slađana Jović
Nada Kuljić Kapulica
Milan Knežević –-Spain
Ljiljana Kojić – Canada
Dušan Lalošević
Larry Lemanski – USA
Zorica Lepšanović
Zvonko Magić
Zdravko M. Mijailović
Vesna Mijatović Jovanović
Olivera Miljanović –Crna Gora
Budimka Novaković
Mirjana Pavlović – USA
Elena Pirogova – Australia
Jovan Popović
Momir Polenaković – Macedonia
Gorjana Rackov – Spain
Dejan Raković
Branimir Reljin
Elizabeta Ristanović
Vesna Spasić Jokić
Dušan Stefanović
Dezso Schuler – Hungary
Vesna Šuljagić
Alenka Vizjak – Slovenia
Vuk Voisavljević – Australia
Ismar Volić - USA
Nataša Vucinić
Emilia Zaprianova – Bulgaria
Marija Zdravković
Jelena Zvekić Svorcan
Gordana Žunić

 

Redaktor za srpski i engleski / Redactor for Serbian and English

- Dr Sanja Toroman, Perth, WA, Australia

 

SANU - Srpska akademija nauka i umetnosti, / SASA- Serbian Academy of Sciences and Arts

MANU - Makedonska akademija nauka i umetnosti / MMASA - Member of Macedonian Academy of Sciences and Arts

MASA - Montenegrin Academy of Sciences and Art

RAS - Russian Academy of Sciences

MRAMS - Member of Russian Academy of Medical Sciences

BAS - Bulgarian Academy of Sciences

AMN-SLD - Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva / AMS-SMS -Academy of Medical Sciences- Serbian Medical Society

CASA - Croatian Academy of Sciences and Arts

CAMS - Croatian Academy of Medical Sciences

VNS - Viši naučni saradnik/Research Councillor

Naslovna | Revija | Galerija | Dešavanja | Instrukcije | Redakcija | Izdavač | Prijatelji sajta | Saradnja | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu