md-medicaldata


Go to content

Main menu:

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
61
MD : Medical Data : medicinska revija = medical review / glavni i odgovorni urednik Dušan Lalošević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zemun : Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija ; Novi Sad : Pasterovo društvo, 2009- (Beograd : Scripta Internacional). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.md-medicaldata.com. - Tri puta godišnje.

ISSN 1821-1585 = MD. Medical Data
COBISS.SR-ID 158558988


Izdavač/Publisher

Udruženje za kulturu povezivanja MOST ART JUGOSLAVIJA
11080 Zemun, Prvomajska 36
Telefon: +381 64 111-64-12
e-mail: mostart.yugoslavia@yahoo.com
e-mail: md_medicaldata01@yahoo.com


Suizdavač
PASTEROVO DRUŠTVO U NOVOM SADU
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 1
e-mail: pasteuri@mts.rs


Glavni i odgovorni urednik:

Prof. dr Dušan Lalošević


Za izdavača / Publisher:

Dragan Stojkovic, direktor

 

Grafički standardi / Graphics:

Radomir Vuković

 

Web master:

O3ART

Naslovna | Revija | Galerija | Desavanja | Instrukcije | Redakcija | Izdavac | Prijatelji sajta | Saradnja | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu