md-medicaldata


Go to content

Main menu:

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
61
MD : Medical Data : medicinska revija = medical review / glavni i odgovorni urednik Dušan Lalošević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zemun : Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija ; Novi Sad : Pasterovo društvo, 2009- (Beograd : Scripta Internacional). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.md-medicaldata.com. - Tri puta godišnje.

ISSN 1821-1585 = MD. Medical Data
COBISS.SR-ID 158558988


ФИЛОЗОФИЈА УМЕЋА УСПЕШНОГ СТАРЕЊА /

THE PHILOSOPHY OF THE ART OF SUCCESSFUL AGING

Authors

 

Валентина Нинић, Милорад Жикић

Пастерово друштво, 2023. Нови Сад

 

 

Књиге о старима и старости, када се корисно пренесу у праксу свакодневног живота, свакако су за све добродошле.  Како за људе на које се тематски односе, тако и за теоријска проучавања проблема старости и старења, за прикупљање искустава која ће се стицати кроз животе старијих и чланова њихових породица, лица која о њима брину, као и кроз рад људи ангажованих у службама социјалне и здравствене заштите.
Књига Филозофија умећа успешног старења - додати живот годинама упућује како одржати физичко здравље и кондицију, одржавати и унапређивати ментално здравље свакодневним креативним радом, практиковањем здравих навика и животом у и са природом, као и ужива­њем у свакодневном породичном и друштвеном животу.
У књизи се истиче да старији и стари заслужују да искористе и уживају предности пензионерског живота, круне свих претходних, у коме треба посветити посебну пажњу здрављу као темељу живота, сузбити болести које се могу појавити код старијих и старих истим поступцима као и оних у ранијим периодима живота и тиме остварити велику победу над свим заблудама и митовима које се претећи наводе да су терет трећег животног доба!
Књига је настала током обележавања деценије здравог старења Светске здравствене организације. Има захтевну улогу да га промовише, популарише и допре до свих оних који желе да про­шире знање и оспособе се за успешно старење. Садржи бројне анализе и податке ранијих и садашњих сазнања о позитивним смерницама успешног старења, у својим много­бројним и разноврсним аспек­тима, а обогаћена стручно заснованим и психолошки про­дубљеним размишљањима и коментарима, поприма и филозофски карактер.
Посебна је и по драгоценим и поучним сазнањима и подацима добијеним из аутентичних биографија, пажљиво прикупље­них од многих успешних и дуговечних људи из разних крајева света.
Истиче се да старији људи упућени у умеће успешног старења и потребног прихватања реалности, доживе да им треће доба живота буде испуњено радошћу, са акцентом на окружење ближњих којима могу да се посвете, да примају и дају: добра дела, међусобно разумевање, размену осећања, преношење знања и богатог животног искуства на млађе, што у нашим животима представља оне његове делове који то заиста и заслужују. Сасвим довољно што човек треба и може да уради у животу, што свеукупно представља веома вредан и најбољи разлог да настави конструктиван и оптимистичан живот, на задовољство и радост свих.
Књишки текст је лагано и пријатно штиво за читање у једном даху, допадљиво и стручно написано, у прикладном формату и разумљиво за све без обзира на ниво образовања. Њен најактуелнији и најпожељнији циљ је да подржи савременике у њиховим бременитим животима, напорима да избегну или превазиђу странпутице и путање у неизвесност, написана са намером да подстакне заинтересоване да унапреде своје способности за успешно старење и тако стигну што даље, могуће и до најудаљеније Луке Живота.
Иако је, судећи по свему о чему нас посредно или непосредно и ревносно медијски обавештавају, невесела планетарна ситуација са погубним последицама неолибералног капита­лизма, климатским променама и оружаним сукобима поод­макло измакла контроли, што директно и највише утиче како на младе људе на путу ка њиховом формирању, тако и на путу одраслих ка успешном старењу, аутори књиге се обраћају читалачкој публици са непоколебљивим оптимизмом и поруком да се морамо сналазити и употребом „филозофије”, и да предности дариваних живота остваримо и прихватљиво успешно приведемо неумитном крају!
Судећи према карактеру садржине књиге аутори  верују да је то оствариво, иначе књигу засигурно не би ни писали! Чита­лачка публика ће о њој дати најобјектинији суд и закључак, а ми је препоручујемо за читање јер је написана са пуно охрабрујућег оптимизма упућеног свим људима да успешније проведу и искористе животе у времену трећег хронолошког доба.

 

Академици АМН СЛД
Душан Лалошевић, Петар Сланкаменац и
Владимир Т. Јокановић

 

 

 

 

Naslovna | Revija | Galerija | Dešavanja | Instrukcije | Redakcija | Izdavač | Prijatelji sajta | Saradnja | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu