md-medicaldata


Go to content

Main menu:

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
61
MD : Medical Data : medicinska revija = medical review / glavni i odgovorni urednik Dušan Lalošević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zemun : Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija ; Novi Sad : Pasterovo društvo, 2009- (Beograd : Scripta Internacional). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.md-medicaldata.com. - Tri puta godišnje.

ISSN 1821-1585 = MD. Medical Data
COBISS.SR-ID 158558988


A RARE CASE OF GASTRIC XANTHELASMA /

REDAK SLUČAJ KSANTELAZME ŽELUCA

Authors

 

Stefan Ivić1, Ivana Stanišić1, Dušan Lalošević2, Goran Đenadić3, Dragomir R. Ćuk1, Nasuf Kurtišević4

1University Clinical Center of Vojvodina, Center for pathology and histology, Novi Sad, Serbia
2Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Department for Histology and Embryology, Novi Sad, Serbia
3General Hospital Laza Lazarević, Department for pathology, Šabac, Serbia
4Dom zdravlja “MEDIGROUP - Dr Cvjetković” Novi Sad, Serbia

 

UDK: 616.34-006.03


The paper was received / Rad primljen: 20.03.2023.

Accepted / Rad prihvaćen: 20.04.2023.

 


Correspondence to:


Stefan Ivić, Pathology resident,
University Clinical Center of Vojvodina,
Center for pathology and histology,
Novi Sad, Republic of Serbia,
Tel: +381 64 51 45 534
e-mail: stefan.ivic94@gmail.com

 

 

Сажетак

 

 

Увод Ксантелазме желуца су бенигне туморске лезије које се обично виде као случајан ендоскопски налаз, нејасне етиологије. Инциденција ксантелазме желуца варира од мање од 0,02% у Европи до око 1% у Кини и другим земљама источне Азије. Чешћа је код жена. Иако су ксантелазме желуца бенигне лезије, оне могу опонашати различита малигна стања, па чак и бити повезане са премалигним лезијама као што су узнапредовали атрофични гастритис и интестинална метаплазија. Приказ случаја Представљамо случај ксантелазме желуца код мушкарца старости 70 година примљеног ради гастроскопије. У биоптичким узорцима узетим током ендоскопије из већег броја вариолиформних лезија слузнице желуца, уочена је фовеоларна хиперплазија, интестинална метаплазија као и групе полигоналних ћелија, светле, пенушаве цитоплазме са једним хиперхроматичним униформним једром у ламини проприји слузнице. Ћелије су показале биле имунохистохемијски позитивне на CD68 а негативне на CK AE1/AE3 након чега је потврђена дијагноза желудачне ксантелазме. Дискусија и закључак Ксантелазме желуца су бенигне асимптоматске творевине, које понекад могу бити удружене, или чак представљати предиктивни маркер за интестиналну метаплазију или за развој карцинома желуца. Док је етиологија желудачних ксантелазми још увек слабо схваћена, неки аутори сугеришу да трансформација макрофага у пенасте хистиоците настаје након фагоцитозе бактерије Хеликобактер пилори. Због хистолошке сличности са различитим карциномима желуца, неопходно је имати у виду овај налаз приликом патохистолошке анализе желудачних биопсија.

 

Кључне речи:

ксантелазма, желудац, ендоскопија, биопсија.

 

 

 

Abstract

 

Introduction Gastric xanthelasmas are benign tumor-like lesions, usually seen as an inccidental endoscopic finding with unclear etiology. The incidence of gastric xanthelasmas varies from less than 0.02% in Europe to around 1% in China and other East Asian countries. It is more common in females. Although gastric xanthelasmas are benign lesions, they can mimic different malignant conditions, and can even be associated with premalignant lesions such as advanced atrophic gastritis and intestinal metaplasia.
Case report We present a rare case of gastric xanthelasmas in a 70-year-old man admitted for gastroscopy. In the biopsy samples taken from multiple varioliform lesions in the gastric mucosa, that were spotted on endoscopy, foveolar hyperplasia and intestinal metaplasia were detected, with groups of  polygonal cells with pale, foamy cytoplasm and a large, hyperchromatic, uniform nuclei in the lamina propria of the mucosa. The cells were positive for CD68, and negative for CK AE1/AE3 and the diagnosis of gastrix xanthelasma was made. Disscusion and Conclusion Gastric xanthelasmas are usually benign, asymptomatic findings, but they can sometimes be associated, and even be a predictive marker for the intestinal metaplasia or even for the development of gastric carcinoma. While etiology of gastric xanthelasmas is still poorly understood, some authors sugest that the transformation of macrophages into foamy histiocytes comes from the phagocytosis of Helicobacter pylori bacteria that are present in lamina propria of mucosa. Because of  similarity with different pathohistological findings, including different gastric carcinomas, it is very important to recognize gastric xanthelasmas on gastric biopsies.

 


Key words:

Xanthelasma, gastric, endoscopy, biopsy.

 

 

 

 

References:

  1. Moumin F, Mohamed A, Osman A, Cai J. Gastric Xanthoma Associated with Gastric Cancer Development: An Updated Review. Can. J. Gastroenterol. Hepatol 2020, doi: 10.1155/2020/3578927
  2. Köksal Ş, Suna N, Kalkan H, Eminler T,  et al. Is gastric xanthelasma an alarming endoscopic marker for advanced atrophic gastritis and intestinal metaplasia? Digestive diseases and sciences 2016;61:2949-55.
  3. Dhakal M, Dhakal P, Bhandari D, Gupta A. Gastric xanthelasma: an unusual endoscopic finding. BMJ Case Reports 2013; doi: 10.1136/bcr-2013-201017
  4. Andrejić B, Božanić S , Šolajić N, Djolai M, Levakov A. Xanthomas of the stomach: a report of two cases. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2012;12(2):127.
  5. Fukushima M, Fukui H, Watari J, Ito C, et al. Gastric Xanthelasma, Microsatellite Instability and Methylation of Tumor Suppressor Genes in the Gastric Mucosa: Correlation and Comparison as a Predictive Marker for the Development of Synchronous/Metachronous Gastric Cancer. Journal of Clinical Medicine 2021;11(1):9.
  6. Tang S, Wu R, Bhaijee F. Gastric xanthelasma, xanthoma, and xanthomatosis. Video Journal and Encyclopedia of GI Endoscopy 2014;1(3):625-7.
  7. Graciela W, Felix Amy A, Lipton Jeffrey F. Gastric xanthelasma. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2010;51:1.
  8. Greenberg M, Shah S. An Unusual Case of a Gastric Xanthoma: A Case Report. Cureus 2022;14(5).
  9. Yang X, Fu K, Chen Y, Chen Z, et al. Diffuse xanthoma in early esophageal cancer: a case report. World Journal of Clinical Cases 2021;9(19):5259.

PDF: 03-Ivić S. et al MD-Medical Data 2023;15(1-2) 017-019.pdf

 

 

Naslovna | Revija | Galerija | Dešavanja | Instrukcije | Redakcija | Izdavač | Prijatelji sajta | Saradnja | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu