md-medicaldata


Go to content

Main menu:

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
61
MD : Medical Data : medicinska revija = medical review / glavni i odgovorni urednik Dušan Lalošević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zemun : Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija ; Novi Sad : Pasterovo društvo, 2009- (Beograd : Scripta Internacional). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.md-medicaldata.com. - Tri puta godišnje.

ISSN 1821-1585 = MD. Medical Data
COBISS.SR-ID 158558988


DOGS AS A SOURCE OF ANTIBIOTIC RESISTANT ESCHERICHIA COLI /
PSI KAO REZERVOAR SOJEVA ESCHERICHIA COLI REZISTENTNIH NA ANTIBIOTIKE

Authors

 

Vuk Vračar1, Ljubica Spasojević Kosić1, Vesna Lalošević1, Sara Savić2, Gordana Kozoderović3, Simonida Đurić4

1Department of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia / Departman za veterinarsku medicinu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
2Scientific Veterinary Institute „Novi Sad“, Novi Sad, Serbia / Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Novi Sad, Srbija
3Faculty of Education in Sombor, University of Novi Sad, Sombor, Serbia / Pedagoški fakultet u Somboru, Univerzitet u Novom Sadu, Sombor, Srbija
4Department of Field and Vegetable Crops, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad / Departman za ratarstvo i povrtarstvo, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

 

UDK: 616-022.5:579.842.1
615.33.015.8


The paper was received / Rad primljen: 08.10.2019.

Accepted / Rad prihvaćen: 18.10.2019.

 


Correspondence to:


Vuk Vračar, PhD
Department of Veterinary Medicine,
Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia
Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sad, Serbia
e-mail: vuk.vracar@polj.uns.ac.rs

 

 

Sažetak

 

Antibiotska rezistencija je pojava koja prati upotrebu antibiotika te dovodi do nastanka sojeva bakterija rezistentnih na antibiotike. Ovaj proces dešava se pod prirodnim uslovima, ali je u današnje vreme ubrzan neracionalnom upotrebom antibiotika. Kako se Escherichia coli zbog svoje specifične ekologije smatra markerom antibiotske rezisztencije, a imajući u vidu i oskudne podatke o rezisteciji sojeva E. coli izolovanih od pasa s područja Republike Srbije, ali i sojeva E. coli uopšte, cilj ovoga istraživanja bio je da se utvrdi prisustvo antibiotske rezistencije kod sojeva izolovanih iz fecesa pasa. Ispitivanje antimikrobne rezistencije rađeno je Kirbi-Bauer metodom prema smernicama Instituta za kliničke i laboratorijkse standarde i Evropskog komiteta za testiranje antimikrobne osjetljivosti. Većina izolata rezistentnih na antibiotike E. coli pokazalo je rezistenciju na ampicilin (22,5%), zatim na amoksicilin s dodatkom klavulanske kiseline i na cefuroksim (8,5%), na sulfametaksazol s dodatkom trimetoprima i na ciprofloksacin  (7,5%), te na ceftriakson (2,5%). Svi ispitani izolati bili su osetljivi na gentamcin. Nalaz E. coli izolata rezistentnih na većinu koriščenih antibiotika u ovom istraživanju ne samo da ima značaj za terapeutski pristup u kliničkoj praksi malih životinja, već ima značaj i s aspekta javnog zdravlja u Srbiji.

 

 

 

Ključne reči:

antibiotska rezistencija, Escherichia coli, psi

 

 

Abstract

 

Antibiotic resistance is a phenomenon that follows the use of antibiotics, resulting in the emergence of antibiotic-resistant strains of bacteria. This process occurs naturally but nowadays it is accelerated by irrational use of antibiotics. As due to its specific ecology E. coli is considered as a marker of antibiotic resistance, and given the scarce data on the resistance of E. coli strains isolated from dogs from the territory of the Republic of Serbia, but also of E. coli isolates in general, the aim of this study was to determine the presence of antibiotic resistance in dog fecal isolates. Antimicrobial susceptibility testing for E. coli isolates was performed by using the Kirby-Bauer method according to the guidelines of the Institute for Clinical and Laboratory Standards and the European Committee on  Antimicrobial Susceptibility Testing. The majority of E. coli antibiotic-resistant isolates showed resistance to ampicillin (22.5%), followed by amoxicillin with clavulanic acid and cefuroxime (8.5%), trimethoprim-sulfamethaxazole and ciprofloxacin (7, 5%) and ceftriaxone (2.5%). All the isolates tested were susceptible to gentamcin. The finding of E. coli isolates resistant to the majority of used antibiotics in this study not only has relevance to the therapeutic approach in the clinical practice of small animals, but also has an impact on public health in Serbia.

 

Key words:

antibiotic resistance, Escherichia coli, dogsPDF Vračar V. et al. • MD-Medical Data 2019;11(3-4): 185-188

 

 

 

Naslovna | Revija | Galerija | Dešavanja | Instrukcije | Redakcija | Izdavač | Prijatelji sajta | Saradnja | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu