md-medicaldata


Go to content

Main menu:

 

 

 

 

 

 

 

CIP -  Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
61
MD : Medical Data : medicinska revija = medical review / glavni i odgovorni urednik Dušan Lalošević. - Vol. 1, no. 1 (2009)- . - Zemun : Udruženje za kulturu povezivanja Most Art Jugoslavija ; Novi Sad : Pasterovo društvo, 2009- (Beograd : Scripta Internacional). - 30 cm

Dostupno i na: http://www.md-medicaldata.com. - Tri puta godišnje.

ISSN 1821-1585 = MD. Medical Data
COBISS.SR-ID 158558988


Godina 2013, Broj 4

Revija

decembar
ISSN 1821-1585

Godina V/ Broj 4
Decembar 2013.
Časopis izlazi četiri puta godišnjeOriginalni članci/Original articles
Opšti pregledi/General reviews

Aktuelne teme/Current topics
Medicinska edukacija/Medical education
Prikazi bolesnika/Case reports
Izveštaji/Reports
Prikaz knjige/Book review
Autor godine/Author of the year
Uputstvo autorima/Instructions to authors
Recenzenti / Reviewers 2013. MD-Medical data
IN MEMORIAM - Dr. Boro Ðukanović, MD, PhD

 


 

Novosti

 

VESICLE TRAFFIC IN THE CELLS - THE 2013 NOBEL PRIZE IN PHYSIOLOGY OR MEDICINE
TRANSPORTNI SISTEM U ĆELIJAMA – NOBELOVA NAGRADA ZA FIZIOLOGIJU ILI MEDICINU ZA 2013. GODINU
Gorjana Rackov

 

Originalni članci/Original articles

 

EFFECT OF CHEMICAL HYPOXIA ON THE PHOSPHOLIPID CONTENT OF RAT BRAIN SYNAPTOSOMES
UTICAJ HEMIJSKE HIPOKSIJE NA SADRŽAJ FOSFOLIPIDA U SINAPTOZOMIMA U MOZGU PACOVA
Emilia B. Petrova, Evgenia G. Vasileva

 

PRELIMINARY INVESTIGATIONS FOR PROCESS OPTIMIZATION OF SPRAY DRIED CHITOSAN MICROSPHERE OF FELODIPINE
PRELIMINARNO ISPITIVANJE OPTIMIZACIJE PROCESA SUŠENJA SPREJEM HITOZANSKIH MIKROSFERA SA FELODIPINOM
Om Prakash Sharma, Dhaivat Parikh, Tejal Mehta

 

SPINALNE ARTROZE I FAKTORI RIZIKA
SPINAL ARTHROSIS AND RISC FACTORS
Žani Banjanin, Janja Bojanić, Gordana Stefanovski, Slobodan Stanić, Biljana Mijović

 

THE INCIDENCE AND LEVEL OF OSTEOPOROTIC VERTEBRAL FRACTURES IN RELATION TO AGE
UČESTALOST I NIVO VERTEBRALNIH OSTEOPOROTIČNIH PRELOMA U ODNOSU NA STAROSNU DOB
Jelena Vasić, Filip Gojković, Jelena Zvekić-Svorcan, Ljubica Nikčević, Ivana Kučević, Tanja Janković

 

LABORATORY DIAGNOSIS OF CHLAMYDIA TRACHOMATIS INFECTIONS DETECTED BY DIRECT FLUORESCENT ANTIBODY AND POLYMERASE CHAIN REACTION
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA INFEKCIJA IZAZVANIH CHLAMYDIA TRACHOMATIS DETEKTOVANIH DIREKTNOM IMUNOFLUORESCENCIJOM I LANČANOM REAKCIJOM POLIMERAZE
Dejana Savić, Dragutin Jovanović, Danijela Đurić Petković, Ljiljana Radojčić, Gora Miljanović, Elizabeta Ristanović, Zorica Lepšanović

 

RELATION BETWEEN OBESITY LEVEL AND THE RISK OF COMORBIDITY BASED ON BODY WEIGHT, PHYSICAL ACTIVITY AND POSITIVE FAMILY HISTORY

ODNOS STEPENA GOJAZNOSTI I RIZIKA KOMORBIDITETA NA OSNOVU INDEKSA TELESNE MASE, FIZIČKE AKTIVNOSTI I POZITIVNE PORODIČNE ANAMNEZE
Nataša Nenadov, Jelena Zvekić Svorcan, Maja Radovanov, Rastislava Krasnik, Viktor Striković, Olivera Gojkov Žigić

 

POSTEKSPOZICIONA IMUNIZACIJA PROTIV BESNILA U SRBIJI U PERIODU 2006-2012.GODINE
RABIES POST EXPOSURE IMMUNIZATION IN SERBIA, 2006 TO 2012
Nenad Muškinja, Verica Simin, Nenad Vranješ, Srđan Stankov, Dušan Lalošević

 

KORIŠĆENJE ALKOHOLA U POPULACIJI MLADIH
USAGE OF ALCOHOL BY YOUNG PEOPLE
Ana Stefanović, Olivera Radulović i Ljiljana Simonović

 

Opsti pregledi/General reviews

 

EHLERS-DANLOS SYNDROME AND ITS OTOLOGIC& AUDIOLOGIC ATTRIBUTES
EHLERS-DANLOS SINDROM I NJEGOVE OTOLOŠKE I AUDIOLOŠKE KARAKTERISTIKE
Ali A. Danesh, Helene Sohne, Robert Pineyro

 

TRADICIONALNA, KOMPLEMENTARNA I ALTERNATIVNA MEDICINA U SRBIJI: LEGALIZACIJA I INTEGRACIJA U ZDRAVSTVENI SISTEM

TRADITIONAL, COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE IN SERBIA: LEGALIZATION AND INTEGRATION IN HEALTH SYSTEM
Slađana Jović i Vuk Stambolović

 

Aktuelne teme/Current topics

 

ZAMOR I PREMOR RADNIKA - ISKUSTVA KOD NAS I U SVETU
FATIQUE AND EXHAUSTION OF EMPLOYEES - EXPERIENCES HOME AND ABROAD

Mirjana Arandjelovic, Ivona Milic, Aleksandra Stankovic, Maja Nikolic

 

IMUNOHROMATOGRAFSKI SKRINING URINA. UZROCI LAžNO POZITIVNIH I NEGATIVNIH REZULTATA IMMUNOCHROMATOGRAPHY URINE SCREENING. CAUSES OF FALSE POSITIVE AND NEGATIVE RESULTS
Kristina Denić, Branislava Rusić, Marko Antunović, Snežana Đorđević, Vladimir Nešić, Vesna Kilibarda

 

PROMENA KONCENTRACIJE ETANOLA U POST MORTEM UZORCIMA KRVI
ETHANOL CONCENTRATION CHANGES IN POST MORTEM BLOOD SAMPLES
Marko Antunović, Branislava Rusić, Kristina Denić, Snežana Đorđević, Marko Mitić, Gordana Tomašević, Vladimir Nešić, Vesna Kilibarda

 

LIPOFILNOST LEKOVA - ODREĐIVANJE I ZNAČAJ U TERAPIJI
LIPOPHILICITY OF DRUGS – DETERMINATION AND THERAPEUTIC IMPORTANCE
Maja Marinković, Snežana Đorđević

 

 

Medicinska edukacija/Medical education

 

DIFERRENT ASPECTS OF OROFACIAL PAIN (PART IV) HEADACHE AS CONSEQUENCE OF TRIGEMINAL NERVE AFFECTATION
RAZLIČITI ASPEKTI OROFACIJALNOG BOLA (IV DEO) GLAVOBOLJA KAO POSLEDICA OBOLJENJA TRIGEMINALNOG ŽIVCA
Milan Knezevic and Gordana Andjelic

 

MOGUĆNOSTI METABOLISANJA AGRESIVNOSTI OD NIVOA INDIVIDUE DO NACIJE
THE POSSIBILITY OF METABOLISING AGGRESSIVNESS FROM INDIVIDUAL LEVEL TO LEVEL OF POPULATION
Slavoljub Milojević, Ivana Vukmirović

 

 

Prikazi bolesnika/Case reports

 

CERUMINOUS MIDLLE EAR ADENOMA
CERUMINOZNI ADENOM SREDNJEG UVA
Milan Erdoglija,Jelena Sotirovic, Ljubica Zivic, Biserka Vukomanovic

 

AUTOIMUNA HEMOLITIČKA ANEMIJA KAO PRVA MANIFESTACIJA LIMFOPROLIFERATIVNE BOLESTI - Prikaz slučaja
AUTOIMMUNE HEMOLYTIC ANEMIA AS THE FIRST MANIFESTATION OF LYMPHOPROLIFERATIVE DISEASE - Case Report-
Ljiljana Tadić, Goran Marjanović, Zoran Blagojević

 

GISTOMA VENTRICULI - Prikaz slučaja
GIST (GASTROINTESTINAL STROMAL TUMOR) VENTRICULI – A - Case Report
Zoran Blagojević, Ljiljana Tadić, Miloš Kostov

 

ZNAČAJ ALFAKALCIDOLA U TERAPIJI OSTEOPOROZE - Prikaz slučaja
SIGNIFICANCE OF ALFACALCIDOL IN OSTEOPOROSIS THERAPY - Case Report
Tanja Janković, Jelena Zvekić-Svorcan

 

Izveštaj/Report

 

NAPREDNI KURS O ANALITIČKO-LABORATORIJSKIM VEŠTINAMA,
15-25.10.2012, Zemjanske Kostolani, Slovačka

 

Prikaz knjige/Book review

 

MONOGRAFIJA BANJA KANJIŽA
Atila Klimo Stogodišnja Banja/ The century-old spa,
Prometej Novi sad, 2013

 

Autor godine/Author of the year
Uputstvo autorima

Instructions to authors
Recenzenti / Reviewers 2013. MD-Medical data
IN MEMORIAM - Dr. Boro Ðukanović, MD, PhD

 

Naslovna | Revija | Galerija | Dešavanja | Instrukcije | Redakcija | Izdavač | Prijatelji sajta | Saradnja | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu